Vadstena Järnväg, ekonomisk förening / Bakgrund

Vadstena Järnväg, ekonomisk förening (VJEF)


Uppdaterad 2009-02-22.

Idén med föreningen: Läs mer här.

Föreningen bildas På det första, konstituerande, mötet, 2008-11-19, bildades föreningen "Vadstena Järnväg, ekonomisk förening".
Stadgar antogs där föreningens ändamål och verksanmhet beskrivs och en styrelse valdes. Läs stadgarna här.

Ett kortfattat pressmeddelande skickades ut dagen därpå. Läs pressmeddelandet här.


Den 4/12 träffade styrelsen i VJEF Vadstena kommuns kommunalråd.
Vadstena Tidning skrev om mötet den 6/12: "Bra möte kring museijärnvägen"
"Vadstena Järnvägs ekonomiska förening har träffat kommunledningen. Båda parter tycker att det var ett konstruktivt möte."

I samband med mötet överlämnade VJEF ett brev om: "Avtal angående järnvägen mellan Vadstena och Fågelsta med tillhörande stationsområden och byggnader." "Vadstena Järnväg, ekonomisk förening, (VJEF) önskar teckna avtal med Vadstena kommun gällande järnvägen mellan Vadstena och Fågelsta med tillhörande stationsområden och byggnader med start 2009-01-01." Läs brevet här.

Bli medlem ! Klicka här.
Både enskilda personer, föreningar/organisationer och företag kan bli medlemmar.

- Enskild person erlägger 1 insats á 100:-
- Förening/organisation erlägger 3 insatser á 100:-
- Företag erlägger 10 insatser á 100:-

Kontakt:
Vadstena Järnväg, ekonomisk förening
Åkervägen 6
592 32 Vadstena

Ordf. Sten Mattsson
Tel. 070 - 566 24 87

Adress: VJEF, Åkervägen 6, 59232 Vadstena • Organisationsnummer: 769619-7008 • Bankgiro: 363-2007
E-post: Info@vadstenajarnvag.se • Vadstena Järnväg © 2009 • Uppdaterad 2009-01-20